Colofon

Ministerie van IenW (voorheen Ministerie van VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Interprovinciaal Overleg
www.ipo.nl

VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten 
www.vng.nl

Unie van Waterschappen
www.uvw.nl

Kenniscentrum InfoMil 
www.infomil.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
www.rvo.nl

RIZA (Rijkswaterstaat) 
www.rijkswaterstaat.nl

DCMR Milieudienst Rijnmond
www.dcmr.nl

VNO-NCW
www.vno-ncw.nl

Fugro EcoData (onderdeel van Fugro)
www.fugro.com