e-MJV groot onderhoud: nieuwe versie applicatie beschikbaar gesteld

Momenteel werken wij naast ons reguliere eindejaarsonderhoud ook aan een grondige verbetering van de software van de e-MJV applicatie die wij medio januari 2023 zullen hebben afgerond. Deze verbetering heeft geen betrekking op de inhoud of het uiterlijk van het e-MJV, maar heeft betrekking op onderliggende dataverwerkingsstromen. Sinds 17 november is een eerste, nieuwe versie van het e-MJV, versie 20.2.0, met deze verbetering beschikbaar. Het groot onderhoud zal zijn afgerond op het moment dat de release van de nieuwe versie van het e-MJV plaatsvindt medio januari 2023.

16-11-2022 | 16:21

Nieuwe versie IPPC-/RIE-website

In augustus 2018 is er een nieuw Uitvoeringsbesluit voor de RIE gepubliceerd (onder 2018/1135/EU). Het besluit gaat over de “vaststelling van de soort, de opmaak en de frequentie van de door de lidstaten te verstrekken informatie met het oog op de verslaglegging over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies”.  Om invulling te kunnen geven aan de verslaglegging onder Uitvoeringsbesluit 2018/1135/EU is de IPPC-/RIE-website geactualiseerd. De huidige site is zodanig opgesteld dat invulling gegeven kan worden aan de informatiebehoefte, zoals die geformuleerd is in Bijlage I van het Uitvoeringsbesluit.

21-10-2022 | 16:34
Meer nieuws