ER-adviezen verslagjaar 2021 in het e-MJV

Jaarlijks controleert de Emissieregistratie de gegevens van een aantal e-MJV's.  Dit betreft de modules Lucht, Oppervlaktewater binnenwater, Waterzuivering buiten inrichting en Energie algemeen. Deze adviezen zijn en worden eveneens jaarlijks beschikbaar gesteld in het e-MJV.

31-05-2022 | 11:41
Meer nieuws