ER-adviezen verslagjaar 2021 in het e-MJV opgenomen!

Jaarlijks controleert de Emissieregistratie de gegevens van een aantal e-MJV's.  Dit betreft de modules Lucht, Oppervlaktewater binnenwater, Waterzuivering buiten inrichting en Energie algemeen. Deze adviezen zijn beschikbaar gesteld in het e-MJV.

31-05-2022 | 11:41
snoertjes computer

Gegevensverlies door time-outs in het e-MJV

De helpdesk van het e-MJV ontvangt regelmatig meldingen van verlies van ingevoerde, niet gepubliceerde gegevens dat tot op heden altijd is veroorzaakt door een time-out tijdens het gelijktijdig openen van het Opmerkingenscherm en een module.

31-03-2022 | 12:51
Meer nieuws