In het eerste kwartaal van het jaar kunnen bedrijven gegevens invoeren en verzenden. Het bevoegde gezag beoordeelt vervolgens de gegevens. Hieronder treft u de e-MJV-agenda, waarin u ziet wanneer welke stappen gezet worden.

December

  • Bedrijven en bevoegde gezagen ontvangen een brief met informatie over de start van het nieuwe verslagjaar.

Januari

  • Het nieuw verslagjaar is beschikbaar in de e-MJV-applicatie.

Voor 1 maart

  • De MJA-bedrijven moeten de concept-MJA-rapportage indienen.

Voor 1 april

  • De bedrijven moeten de definitieve rapportages (Integraal PRTR-verslag, MJA-rapportage en de rapportage olie- en gaswinning) hebben ingediend.

Voor 1 juli

  • De bevoegde gezagen moeten de rapportages (Integraal PRTR-verslag en de rapportage olie- en gaswinning) hebben beoordeeld.