De IPPC-applicatie is ondergebracht op de besloten website van het e-MJV. Hiermee worden de werkelijke en vergunde emissies bijeen gebracht in één systeem. In de IPPC-applicatie worden de vergunninggegevens door de bevoegde autoriteiten ingevoerd en beheerd met betrekking tot de inrichtingen die onder Bijlage I van de Europese Richtlijn voor Industriële Emissies (RIE) vallen.

De IPPC-applicatie is een digitaal informatiesysteem voor gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders op grond van de RIE. De RIE verplicht overheden te rapporteren over de vergunningen van grote milieubelastende bedrijven.

Inloggen IPPC

Overheden die gebruik willen maken van de IPPC-applicatie hebben een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze inloggegevens zijn hetzelfde als voor de e-MJV-applicatie. Het e-mailadres van de hoofdgebruikers is de gebruikersnaam.

Direct inloggen op de IPPC-applicatie 

De e-MJV-helpdesk en IPPC

De e-MJV-helpdesk vormt de eerstelijns ondersteuning voor technische vragen over de IPPC-applicatie. Voor inhoudelijke vragen over de IPPC-richtlijn kunt u contact opnemen met de InfoMil-helpdesk.

Meer informatie over IPPC en RIE.