Account per gebruiker

Sinds het verslagjaar 2015 heeft elke gebruiker een persoonlijk account nodig om gebruik te maken van het e-MJV. De gebruikersnaam is het persoonsgebonden e-mailadres. Het wachtwoord moet u jaarlijks wijzigen. Met de inloggegevens kunt u inloggen op de besloten website van het e-MJV (bijvoorbeeld voor het aangeven van PRTR onder drempel) en in de applicatie om het verslagformulier in te vullen of historische verslagen in te zien.

Welk e-mailadres kan ik opgeven?

Voor de beveiliging van het e-MJV is het van belang dat u een e-mailadres opgeeft, waartoe u persoonlijk toegang heeft. Het wachtwoord wordt naar dit adres gestuurd. Voor bedrijven worden automatisch de meldingen van de beoordelende instanties of adviseurs naar dit adres verzonden.

Wat zijn de eisen aan het wachtwoord?

Het wachtwoord moet ten minste 8 karakters lang zijn en tenminste 1 kleine, 1 hoofdletter en 1 speciaal teken (cijfers of leestekens) bevatten. U kunt wachtwoorden niet hergebruiken.

Hoe lang blijft mijn wachtwoord geldig?

U kunt 1 jaar lang hetzelfde wachtwoord gebruiken. Daarna moet het wachtwoord worden gewijzigd.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

U kunt uw wachtwoord wijzigen door de optie wachtwoord wijzigen op de inlogpagina te kiezen.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

U kunt via de inlogpagina uw wachtwoord herstellen. U klikt daarvoor op de desbetreffende link op de inlogpagina. Vervolgens kunt u aan de hand van de aanwijzingen op het scherm een (nieuw) wachtwoord opgeven.

Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam vergeten ben?

De gebruikersnaam is uw e-mailadres. Levert dat nog problemen op, neem dan contact op met de helpdesk.

Mijn account is geblokkeerd. Wat nu?

Na vijf foutieve inlogpogingen wordt het account om veiligheidsredenen 24 uur geblokkeerd. Na het verstrijken van deze tijd kunt u weer normaal inloggen. Let op: uw wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Hoe vraag ik een account aan voor mijn bedrijf?

Als uw bedrijf al bij ons bekend is, dan kunt u een e-mail sturen naar de helpdesk. Gaat het om een nieuwe aanmelding voor het e-MJV? Vult u dan het formulier Aanmelden deelname e-MJV in op: www.e-mjv.nl/aanmelden.

Hoe kan ik andere personen machtigen voor mijn e-MJV?

Als u hoofdgebruiker e-MJV bent, kunt u op de besloten website onder de menukeuze Accountbeheer de mogelijkheid nieuwe gebruikers toevoegen. Bij het opgeven van de naam en het e-mailadres van de gebruiker kunt u meteen aangeven of deze gebruiker publicatierechten moet hebben.

Ik kan een nieuwe gebruiker niet toevoegen, omdat het e-mailadres al in gebruik is. Wat nu?

Op dit moment moet het e-mailadres uniek zijn binnen het e-MJV. Wellicht kunt u de gebruiker aanmaken met een ander e-mailadres of kunt u hem of haar een alias (laten) geven door uw ICT-afdeling.

Ik heb net via Accountbeheer een gebruiker toegevoegd, maar de status is Aangevraagd. Wat houdt deze status in?

Over deze en de andere statussen van accounts volgt hier een toelichting:

  • Aangevraagd wordt gegeven, zodra een sub-gebruiker door een hoofdgebruiker is toegevoegd aan de e-MJV database. Deze status verandert snel naar de volgende status, In behandeling.
  • In behandeling betekent dat een account wordt verwerkt in de LDAP-database.
  • Ter verificatie betekent dat het account is verwerkt en toegevoegd aan de LDAP-database. Er is naar de desbetreffende gebruiker een e-mail met de inloggegevens verzonden, maar de gebruiker heeft nog niet ingelogd.
  • Actief betekent dat door de gebruiker minimaal één keer is ingelogd. Na de eerste keer inloggen komt meteen een scherm in beeld om het wachtwoord te wijzigen.

Hoe draag ik het hoofdaccount over aan een andere persoon?

U moet de desbetreffende persoon toevoegen als gemachtigde gebruiker als deze persoon nog niet over een inlogaccount beschikt. Pas als deze gebruiker tenminste eenmaal heeft ingelogd in het e-MJV, en daarmee zijn account actief is geworden, kunt u aan hem of haar het hoofdaccount overdragen door in Accountbeheer op de besloten website bij het account van de gebruiker de optie Hoofdaccount aan te vinken.

Hoe kan ik mijn naam wijzigen?

Uw naam is onderdeel van uw inlogaccount van het e-MJV. Op de besloten website onder Accountbeheer heeft u de mogelijkheid uw naam te wijzigen.

Hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen?

U kunt uw e-mailadres niet wijzigen. De oplossing hiervoor is dat de hoofdgebruiker een nieuwe gebruiker aanmaakt met het nieuwe e-mailadres. Als dit nieuwe account actief is, kan het account met het 'vervallen' e-mailadres door de hoofdgebruiker worden verwijderd.

Hoe meld ik gebruikers af voor het e-MJV?

U kunt het account intrekken door de gebruiker te verwijderen. Het hoofdaccount kan alleen worden verwijderd nadat eerst een ander actief account hoofdaccount is gemaakt.

Ik vul meerdere e-MJV’s in. Hoe werkt dat?

U heeft twee mogelijkheden. U kunt per vestiging een ander e-mailadres opgeven, voor de toegang tot het e-MJV. Het e-mailadres moet namelijk uniek zijn binnen het e-MJV. Of u vraagt een concernaccount aan voor alle vestigingen. Daarmee krijgt u toegang tot alle vestigingen met één account. Voor meer informatie gaat u naar www.e-mjv.nl/concern.

Ik heb meerdere rollen (bijvoorbeeld zowel adviseur en bevoegd gezag) in het e-MJV. Hoe werkt dat?

Binnen het e-MJV moet de gebruikersnaam uniek zijn, dus u moet voor elke rol een ander e-mailadres opgeven. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een alias van uw persoonlijke e-mailadres. Neemt u hiervoor contact op met uw eigen ICT-afdeling.