Wat betekent e-MJV?

Elektronisch milieujaarverslag.

Is het e-MJV verplicht?

Het gebruik van het e-MJV is sinds 2010 (verslagjaar 2009) verplicht voor het Integraal PRTR-verslag. Voor het indienen van MJA-gegevens bestaat deze verplichting al langer. Met de olie- en gaswinningindustrie heeft de overheid aparte afspraken gemaakt over indiening en beoordeling via het e-MJV.

Waar worden de e-MJV-gegevens opgeslagen?

Wanneer u gegevens publiceert, worden deze opgeslagen in een centrale e-MJV-database bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven.

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

Het e-MJV is op een aantal manieren beveiligd. Dit om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde personen geen toegang hebben tot de gegevens.

 • Het niveau van de beveiliging is vergelijkbaar met de beveiliging zoals deze bijvoorbeeld bij banken wordt gehanteerd.
 • Sinds verslagjaar 2015 moet elke gebruiker een eigen account aanvragen om toegang te krijgen tot het e-MJV. Alleen de gebruiker zelf beschikt nog over de accountgegevens. Het e-mailadres van de gebruiker wordt de gebruikersnaam.
 • De e-MJV-hoofdgebruiker kan andere gebruikers toevoegen en machtigen voor schrijfrechten en/of publicatierechten.
 • Alle gebruikers van het e-MJV krijgen een persoonlijk account. Ook de gebruikers van de IPPC-applicatie, de CBSCentraal Bureau voor de Statistiek-afval- of slibenquête, de MJA-monitoring en de afnemers van de e-MJV-gegevens.
 • Elke gebruiker kan een jaar lang gebruik maken van het account. Daarna moet het wachtwoord worden gewijzigd.
 • Bevoegde gezagen kunnen de gegevens in het e-MJV slechts inzien en binnen het Opmerkingen-scherm van commentaar voorzien. Alleen gebruikers van het bedrijf kunnen gegevens invoeren en wijzigen.
 • De database zelf is beveiligd met zogenaamde firewalls. Dit betekent dat meerdere beveiligingen gebroken moeten worden voordat de gegevens bereikt kunnen worden.

Werkt het e-MJV ook onder Windows Vista en Windows 7?

De e-MJV-applicatie werkt ook onder Windows Vista en Windows 7. Mocht u problemen ondervinden, geef dit dan door aan de helpdesk.

Kan één persoon het e-MJV voor meerdere inrichtingen invullen?

Ja, dat kan. Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor meerdere vestigingen dan kunt één wachtwoord en één gebruikersnaam voor alle vestigingen ontvangen. Met de codes voor de opgegeven individuele vestigingen heeft de vestiging uitsluitend leesrechten en met de concerncode heeft u lees- en schrijfrechten. Meer informatie vind u op concernaanpak.

Kan ik met meerdere mensen aan het e-MJV werken?

 • Ja, multi-usergebruik is mogelijk door als e-MJV-hoofdgebruiker anderen te machtigen.
 • De hoofdgebruiker en ook alle gemachtigde gebruikers krijgen een persoonlijk account waarmee direct duidelijk is wie als laatste gegevens binnen een specifieke module heeft aangepast.
 • Als er al iemand aan de gegevens werkt, krijgt u een melding waarin dit duidelijk wordt gemaakt met de vraag of u de gegevens wilt wijzigen of alleen wilt lezen. Onderlinge afstemming is in deze gevallen dan ook heel belangrijk omdat anders gegevens verloren kunnen gaan. Met deze functionaliteit kan iedereen aan een eigen module werken (maar niet tegelijkertijd aan dezelfde module).
 • Het publiceren van de gegevens op de database kan door de e-MJV-hoofdgebruiker gebeuren. Daarnaast kan de hoofdgebruiker andere gebruikers publicatierechten geven. Deze dient het gebruik door meerdere mensen dan ook zorgvuldig te coördineren.

Krijg ik historie te zien?

De historische gegevens zijn met het e-MJV, voor zover er historische jaren aanwezig zijn, te bekijken vanuit het formulier keuzescherm. Zo heeft u altijd een historisch overzicht en u kunt ook in het in te vullen formulier met één druk op de knop de waarden van vorig jaar bekijken.

Ook via het besloten deel van de website kunt u alle jaren, voor zover bekend, opvragen, te vinden in het menu bij het onderdeel 'Verslagen in tabelvorm'. Op deze manier kunt u eenvoudig overzichten maken van trends van emissiecijfers in Excel.

De historische gegevens kloppen niet

Indien u tijdens de invoer van het e-MJV constateert dat er onjuiste emissiejaarvrachten voorkomen in uw historische data (voorgaande verslagjaren), geef dit dan aan in het mutatieformulier. In het mutatieformulier is door middel van tabbladen onderscheid gemaakt tussen mutaties voor PRTR-modules en mutaties voor de MJA-module.

Het aangegeven bevoegd gezag in de module Algemene gegevens is niet juist
Neem direct contact op met de helpdesk.

Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden van updates van het e-MJV?

Omdat het e-MJV een webapplicatie is, worden updates direct via de e-MJV-website gepubliceerd. De versie die u op internet aantreft, is dus altijd de meest actuele versie.

Het onderdeel ‘wijzigingen per versie' op de besloten website toont een overzicht van alle wijzigingen die tot op dat moment zijn doorgevoerd, gedurende het huidige verslagjaar, en per versie van het e-MJV.

Indien tussentijds grote wijzigingen plaatsvinden waardoor de eventueel reeds door u ingevulde gegevens kunnen worden beïnvloed, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Is indiening van een beschrijvend deel via het e-MJV verplicht?

Er is geen verplichting meer om een beschrijvend deel aan te leveren. Het bevoegd gezag is ook niet meer verplicht dit te beoordelen. Bedrijven kunnen hun beschrijvend deel desgewenst nog wel als apart document via het e-MJV (als bijlage) naar het bevoegd gezag sturen. Het is niet gewenst het beschrijvend deel als vervanging voor de opmerkingenfunctie in het e-MJV te gebruiken. Bijzondere afwijkingen in getallen dienen in het opmerkingenveld te worden toegelicht. In het e-MJV kan het bedrijf uitgebreid toelichting op de getallen geven, waardoor een beschrijvend deel niet noodzakelijk is.