Indien een bedrijf nog niet is aangemeld en onder de E-PRTR-verordening of binnen het kader van de olie- en gaswinningsindustrie valt, dient het uitgebreide aanmeldingsformulier (zie download verderop) te worden ingevuld en naar de helpdesk te worden verzonden. Ook is het mogelijk een bedrijf aan te melden op basis van afspraken in de vergunning (categorie Vrijwillig/vergunningsplichtig).

Wanneer u als bedrijf reeds in het e-MJV bent opgenomen en graag op vrijwillige basis ook de overige, nog niet aangeboden, modules wilt invullen, bieden wij u verder graag de mogelijkheid ook de overige modules aan te vragen en in te vullen. Voorwaarde is dat alle betrokken partijen akkoord zijn!

Als u de milieugegevens over het afgelopen verslagjaar via het e-MJV tijdig wilt indienen en om alle relevante modules te kunnen aanbieden, moet het uitgebreide aanmeldingsformulier vóór 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar zo volledig mogelijk ingevuld en verstuurd zijn.

Indien u de aanvraag na 1 januari van het kalender indient, kunnen wij voor het afgelopen verslagjaar helaas niet garanderen dat u uw milieugegevens binnen de wettelijke termijn (1 april van het kalenderjaar na het verslagjaar) kunt indienen.

In het aanmeldingsformulier, te downloaden via één van onderstaande links, kunt u de gegevens van de aanmelder en het bedrijf invullen.

  • In het kader van het Integraal PRTR-verslag (inclusief categorie Vrijwillig/vergunningsplichtig): aanmeldingsformulier
  • Voor de rapportage in het kader van de olie- en gaswinningsindustrie: aanmeldingsformulier

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk.