Hoe moeten we omgaan met ingekochte (dus niet zelf opgewekte) ‘energiedragers' die niet in de brandstoffenlijst voorkomen, zoals perslucht, demi-water, stoom en 'koude'?

U dient per geval overleg te plegen met de helpdesk

Wat als ik niet tijdig de rekening van mijn energiebedrijf met de temperatuur gecorrigeerde verbruiken krijg?

U kunt dan een schatting maken en/of interne meetgegevens gebruiken.