Let op! 
Voordat u de database opent, dient u deze als een Excelbestand op te slaan op uw eigen computer. Lees eerst deze instructie.

Met de database fijn stof kan de gebruiker de totale uitstoot van stof en de fractie fijn stof berekenen. Als u de database opent krijgt u een selectiemenu te zien. Hierin kunt u via verschillende drop-down menu's onder andere aangeven tot welke sector uw bedrijf behoort en welke maatregel in uw bedrijf toegepast wordt. Het is mogelijk voor bepaalde velden geen keuze in te voeren. U kunt ook alleen Abatement (maatregel) of Fuel (brandstofsoort) selecteren. Wanneer u de relevante gegevens heeft ingevuld, klikt u op Search database. Vervolgens krijgt u de resultaten van uw selectie te zien.

Resultaten van uw selectie 

U krijgt een Excel-sheet met een aantal kolommen te zien. Voor de omrekening naar de hoeveelheid fijn stof zijn vier kolommen van belang:

  • Kolom TSP; dit cijfer is de emissiefactor van de hoeveelheid totaal stof.
  • Kolom PM10; dit cijfer is de emissiefactor van de hoeveelheid fijn stof met deeltjesgrootte <10 micrometer;
  • Kolom PM2,5; dit cijfer is de emissiefactor van de hoeveelheid fijn stof met deeltjesgrootte van minder dan 2,5 micrometer.
  • Unit; dit is de eenheid van de emissiefactor. Deze eenheden kunnen per methode verschillen.

De emissiefactor kunt u gebruiken om de totale hoeveelheid (fijn) stof, die u bedrijf uitstoot, te berekenen.

Let op! 
Wanneer de emissiefactor van totaal stof bekend is, maar de emissiefactoren van PM2,5 en PM10 onbekend zijn, klikt u op het vraagteken in deze kolommen voor meer informatie. U komt dat in een nieuw scherm terecht waar u onder andere uw sector, proces en type brandstof krijgt te zien. U kunt in de kolom Abatement de methode kiezen, die op uw bedrijfssituatie van toepassing is. Het resultaat geeft de percentages van PM10 en PM2,5 weer. Deze fracties zijn bij elkaar meer dan 100% aangezien onder de fractie PM10 ook PM2,5 valt.

Voorbeeld
U kijkt naar Sector: 1. Energy Sector, combustion, Proces: Power plants Fuel type: Heavy fuel oil. U kiest bij abatement type: cyclone. Het cijfer bij PM10 geeft aan dat 97% van de TSP onder PM10 valt.

Rating, emissiefactor waardering (EFW) 

Vanuit de literatuur zijn sommige emissiefactoren voorzien van een beoordeling. Deze zogenoemde Emissie Factor Waardering geeft aan hoe betrouwbaar een emissiefactor is. De kleur in de resultatentabel geeft de betrouwbaarheid weer.

  • Groen = good = hoge kwaliteit emissiefactor
  • Geel = average = middelmatige kwaliteit emissiefactor
  • Oranje = low = lage kwaliteit emissiefactor