Let op! Voordat u het omrekenblad opent, dient u deze als een Excelbestand op te slaan op uw eigen computer. Lees eerst deze instructie.

Bedrijven die wel beschikken over emissiegegevens van totaal stof (door metingen) kunnen gebruik maken van het bestand Omrekenfactoren totaal stof (dus niet van de database fijn stof!). In het scherm ziet u de sector, het proces en het type brandstof, U kunt in de kolom Abatement de methode die op uw bedrijfssituatie van toepassing is kiezen. Het resultaat geeft de fracties PM10 en PM2,5 weer. Deze fracties zijn bij elkaar meer dan 100%, aangezien onder de fractie PM10 ook de fractie PM2,5 valt.

Voorbeeld 
U kijkt naar Sector: 1. Energy Sector, combustion, Proces: Power plants, Fuel type: Heavy fuel oil. U kiest bij abatement type: cyclone. Het cijfer in de kolom Fractie PM10 geeft aan dat 97% van de TSP onder PM10 valt.