Addendum MEE-monitoring: verlenging met verslagjaar 2021 doorgevoerd

Addendum MEE-monitoring: verlenging met verslagjaar 2021 doorgevoerd

Op 1 december 2020 is de looptijd van het Addendum MEE met een jaar verlengd, tot 31 december 2021. De monitoring was gebaseerd op de periode 2017-2020. De applicatie en de besloten website van het e-MJV (csv’s) zijn daarom op diverse plekken uitgebreid met verslagjaar 2021.

Addendum MEE-monitoring – energiebesparingsmaatregelen: nieuwe kwalificatie-indeling

Addendum MEE-monitoring – energiebesparingsmaatregelen: nieuwe kwalificatie-indeling

In de module Addendum MEE-monitoring hadden energiebesparingsmaatregelen een kwalificatie met twee mogelijkheden: “Gepland in (H/X)-FAE” en “Nieuw gepland”. Omdat de term “Nieuw gepland” voor bestaande maatregelen voor verwarring zorgde, zijn er een aantal nieuwe kwalificaties toegevoegd. De volgende kwalificaties zijn toegevoegd: 
-    Gepland in X-FAE 2019
-    Gepland in M2017
-    Gepland in M2018
-    Gepland in M2019
De kwalificatie van historische maatregelen met de kwalificatie ‘Nieuw gepland’ is geconverteerd. Een nieuwe energiebesparingsmaatregel die in de module wordt toegevoegd, krijgt nog steeds de kwalificatie ‘nieuw gepland’.

Addendum MEE-monitoring – energiebesparingsmaatregelen: onterecht aanpasbare planning van gedupliceerde maatregelen niet aanpasbaar gemaakt

Addendum MEE-monitoring – energiebesparingsmaatregelen: onterecht aanpasbare planning van gedupliceerde maatregelen niet aanpasbaar gemaakt

Sommige gegevens van geplande maatregelen konden op het planningsscherm onterecht worden gewijzigd. Dit is hersteld.

MJA- en MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: keuzemogelijkheid ‘Uitgesteld binnen EEP-periode’ bij ‘Niet uitgevoerd in gepland uitvoeringsjaar vanwege’ verwijderd

MJA- en MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: keuzemogelijkheid ‘Uitgesteld binnen EEP-periode’ bij ‘Niet uitgevoerd in gepland uitvoeringsjaar vanwege’ verwijderd

In de keuzelijst van het veld "Niet uitgevoerd in gepland uitvoeringsjaar vanwege" op het bewerk-scherm van een maatregel is de keuzemogelijkheid ‘Uitgesteld binnen EEP-periode’ verwijderd voor het huidige verslagjaar 2020. Dit geldt voor zowel MJA- als MEE-bedrijven.

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: csv MEE_overig uitgebreid met referentie-energieverbruik

Besloten website – Verslagen in tabelvorm: csv MEE_overig uitgebreid met referentie-energieverbruik

In de csv MEE_overig, die is te downloaden via Verslagen in tabelvorm op de besloten website is het referentie-energieverbruik toegevoegd.

Besloten website – e-MJV-totalen: performanceverbetering genereren tabellen

Besloten website – e-MJV-totalen: performanceverbetering genereren tabellen

Om de performance te verbeteren kunnen ook de e-MJV totalen worden gemaakt op basis van gegeneerde resultaat-tabellen onder de optie ‘recente gegevens’ (default). De keuze voor ‘actuele gegevens’ is wel als optie beschikbaar, maar het genereren hiervan duurt veel langer.

Algemene gegevens: volgorde tabbladen aangepast en tabblad Facultatieve gegevens hernoemd naar Overige informatie en lay-out daarvan aangepast

Algemene gegevens: volgorde tabbladen aangepast en tabblad Facultatieve gegevens hernoemd naar Overige informatie en lay-out daarvan aangepast

Vooruitlopend op enkele wijzigingen in de E-PRTR is de volgorde van de tabbladen van de module Algemene gegevens aangepast, is het tabblad Facultatieve informatie hernoemd naar Overige informatie en is de lay-out van dit tabblad gewijzigd.

Algemene gegevens - Basisgegevens vervolg: niet getoond voor niet-PRTR-bedrijven

Algemene gegevens - Basisgegevens vervolg: niet getoond voor niet-PRTR-bedrijven

Voor niet-PRTR-bedrijven, die ook niet eerder een bestaande E-PRTR-activiteit hebben opgegeven, zoals MJA-bedrijven die alleen in het kader van MJA rapporteren, wordt het tabblad Basisgegevens vervolg niet meer aangeboden.

e-MJV-applicatie – Opmerkingenscherm: opmerkingen alleen als platte tekst

e-MJV-applicatie – Opmerkingenscherm: opmerkingen alleen als platte tekst

Een opmerking (toelichting, oordeel of advies) op het scherm Opmerkingen kan alleen nog als platte tekst worden toegevoegd. Hiermee zijn de technische problemen met het publiceren van modules door opmerkingen met teveel tekens naar verwachting verleden tijd. Het maximaal aantal tekens is hetzelfde gebleven: 3800. Voor teksten met meer tekens, opmaak en het toevoegen van tabellen, afbeeldingen en dergelijke kan gebruik worden gemaakt van het onderdeel Bijlagen.

e-MJV-applicatie – formulierkeuzescherm: filter ‘Alleen bedrijven tonen met schrijfrechten’ toegevoegd

e-MJV-applicatie – formulierkeuzescherm: filter ‘Alleen bedrijven tonen waarvoor openstaande modules aanwezig zijn’ toegevoegd

Aan het formulierkeuzescherm is een filter ‘Alleen bedrijven tonen waarvoor openstaande modules aanwezig zijn’ toegevoegd. Wanneer het vinkje in dit zoekveld is geplaatst, worden alleen de bedrijven van een beoordelende instantie getoond waarvoor zij voor één of meerdere modules schrijfrechten heeft, oftewel waarvan zij modules moet beoordelen.

e-MJV-applicatie – formulier keuzescherm: kolom ‘Bedrijfskader’ toegevoegd

e-MJV-applicatie – formulier keuzescherm: kolom ‘Bedrijfskader’ toegevoegd

Er is een kolom ‘Bedrijfskader’ toegevoegd aan het formulier keuzescherm waarin is opgenomen in welk kader de rapportage van het desbetreffende bedrijf plaatsvindt. Als beheerder of beoordelende instantie kan je hiermee beter filteren en sneller zien in het kader waarvan bedrijven rapporteren.

e-MJV-applicatie – Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

e-MJV-applicatie – Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

De Help bij de e-MJV-applicatie is geactualiseerd voor het nieuwe verslagjaar 2020, mede naar aanleiding van jaarlijkse wijzigingen in de applicatie.

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

De keuzelijst van energiedragers en bijbehorende stookwaarden/emissiefactoren is geactualiseerd conform de laatste versie van de Nederlandse energiedragerslijst. De stookwaarden van de brandstoffen Overige bitumineuze steenkool en Afval zijn gewijzigd. Daarnaast zijn de CO2-emissiefactoren van Aardgas, Compressed natural gas (CNG), Liquified natural gas (LNG) en Afval als brandstof gewijzigd.

Lucht – emissiepunten: uittreedsnelheid in drie decimalen uitgevoerd

Lucht – emissiepunten: uittreedsnelheid in drie decimalen uitgevoerd

Analoog aan bijvoorbeeld de warmte-inhoud van een emissiepunt worden de berekening, opslag en uitvoer van gegevens voor de uittreedsnelheid vanaf heden uitgevoerd in drie decimalen.

Lucht – emissiepunten: emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Lucht – emissiepunten: emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Op basis van de meldingen van bedrijven van afgelopen jaar zijn verschillende emissiepunten verwijderd en diverse gegevens van emissiepunten aangepast.

Contactgegevens helpdesk op besloten website en in Help van de e-MJV-applicatie aangepast

Contactgegevens helpdesk op besloten website en in Help van de e-MJV-applicatie aangepast

Vanwege de overgang van de e-MJV-helpdesk naar het Informatiepunt WVL van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) zijn op de besloten website van het e-MJV en IPPC en in de Help van de e-MJV-applicatie de contactgegevens van de helpdesk aangepast. De actuele contactgegevens vindt u onder andere op de pagina Helpdesk van de publieke website van het e-MJV: uw-vraag-aan-de-helpdesk.

Algemeen: gemeentelijke herindelingen 2021 verwerkt

Algemeen: gemeentelijke herindelingen 2021 verwerkt

Dit jaar hebben er weer gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in het e-MJV, waarbij samenvoegingen van gemeenten hebben plaatsgevonden en koppelingen met bedrijven/modules waar nodig zijn gewijzigd.