rokende schoorsteen

Het veld warmte-inhoud van emissiepunten in de module Lucht mag sinds dit jaar niet meer leeg zijn en moet meer dan 0 bedragen. Als de warmte-inhoud wordt opgegeven, zal de controle-melding verdwijnen en kan de module worden gepubliceerd als alle andere verplichte gegevens ook zijn opgegeven. Wij adviseren bedrijven, die dit probleem ondervinden en geen reële waarde voor de warmte-inhoud kunnen opgeven, de laagst mogelijke waarde op te geven (0,001) en in het opmerkingenscherm hierover een toelichting op te nemen.