De RWZI-Rekentool 2020 voor zuiveringsbeheerders is beschikbaar. Ook de handleiding (v2020) is vernieuwd. U vindt de tool en verdere informatie op de volgende pagina: https://www.e-mjv.nl/documenten/emissies-rwzis.