toetsenbord met muis

Indien u vanwege de maatregelen in het kader van het Corona-virus wordt gehinderd in het halen van de deadline voor indiening van het e-MJV, wordt het volgende geadviseerd:

PRTR-bedrijven kunnen hierover contact opnemen met hun beoordelende instantie(s). De beoordelende instantie en de contactpersoon zijn terug te vinden op het tabblad ‘Beoordelaars’ in de module ‘Algemene gegevens’.

MJA- en MEE-bedrijven kunnen dit melden aan RVO via de Postbus Monitoring door een e-mail te sturen naar monitoring@rvo.nl met uitleg van hun specifieke situatie. RVO zal alle respons verzamelen en meenemen in hun advies aan het Platform MJA3 over eventuele vervolgstappen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip in deze bijzondere situatie.