chemisch bedrijvencomplex

Er is een nieuwe Rekentool (inclusief Handleiding) om de emissies van rwzi’s te bepalen voor het rapportagejaar 2017.

T.o.v. de versie van begin maart zijn er enkele tekstuele veranderingen.

Hoofdstuk 4 van de Handleiding is nu ook volledig geactualiseerd.

De documenten zijn op deze pagina te vinden.