Voor de sector Bulk storage and Handling en diverse bijbehorende sub-sectoren is recentelijk gebleken dat er in de database fijn stof verschillende emissiefactoren vanuit de Peutz-rapportage ontbraken. Deze ontbrekende gegevens zijn alsnog toegevoegd en daarom is er vanaf heden een nieuwe versie van de database fijn stof beschikbaar.